Smalltown Soundscapes

Smalltown Soundscapes – field recordingowy koncept oparty o nagrania wykonywane w niewielkich polskich miastach i miasteczkach. Nagraniom lokalnej audiosfery towarzyszą często nagrania EMF (pola elektromagnetycznego) sporządzone przy użyciu urządzenia Soma Laboratory Ether.