“Wyszło z boru” – najnowsze wydawnictwo dostępne na Bandcampie

“Wyszło z boru” – najnowsze wydawnictwo dostępne na Bandcampie

„Wyszło z boru” to najnowsze moje wydawnictwo, utrzymane w kręgu estetyk ambient i drone, inspirowane wierszem Bolesława Leśmiana.

Wiersz, który stanowił inspirację dla tego wydawnictwa towarzyszył mi przez kilka miesięcy stając się punktem wyjścia dla stworzenia muzyki mogącej stanowić soundtrack dla podróży przez bór, który opuszcza dziwaczne zwierzę powołane do życia przez poetę, jak również dźwiękową interpretację uczuć znajomych współczesnemu człowiekowi: chaosu, bezradności, prób zrozumienia otaczającej rzeczywistości – niezwykle złożonej i dynamicznie się zmieniającej – i odnalezienia się w niej na wielu płaszczyznach.

Od strony muzycznej wszystkie utwory powstały na drodze eksperymentu i improwizacji z użyciem cyfrowego, analogowego i akustycznego instrumentarium.